Szkolenie członków organizacji społecznych

Data wydarzenia: 14/12/2022
Godzina: 10:00
Miejsce: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. 3 Maja 2

Szkolenie pod nazwą „Skoordynowane usługi społeczne” odbędzie się w środę 14 grudnia 2022 roku w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. 3 Maja 2.

Szkolenie zaplanowano w godzinach 10:00 – 16:00, a jego organizatorami są: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Spotkanie organizowane jest w celu:

  • zapoznania z tematem usług społecznych i związanych z tym możliwości dla organizacji,
  • zaprezentowania informacji dotyczących tworzenia Centrum Usług Społecznych przez gminy i roli w tym procesie organizacji pozarządowych,
  • uświadomienia korzyści wynikających z promocji swoich usług, zadbania o ich upowszechnienie,
  • wyjaśnienia czym jest deinstytucjonalizacja, czyli przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej,
  • wspólnego opracowania „koszyka usług”, w którym znajdą się zebrane i skatalogowane usługi społeczne realizowane przez m.in.: instytucje publiczne i organizacje społeczne z terenu powiatu Bielsk Podlaski.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga przesłania zgłoszenia do organizatorów. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 731596733.