Targi edukacyjno-zawodowe

Data wydarzenia: 07/04/2022
Godzina: 10:00
Miejsce: hotel Unibus, ulica Widowska 4 w Bielsku Podlaskim

Targi edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz instytucji rynku pracy subregionu bielskiego odbędą się we czwartek 7 kwietnia 2022 roku w godzinach 10:00 – 14:00 w hotelu Unibus przy ulicy Widowskiej 4 w Bielsku Podlaskim.

Cele szczegółowe targów to: prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego (techników i szkół branżowych) subregionu bielskiego, zachęcenie uczniów szkół podstawowych z powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego oraz ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Wydarzenie organizuje Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy” we współpracy z instytucjami rynku pracy z subregionu bielskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.