Wypełnij ankietę. Powiedz nam, co myślisz o Bielsku

Pozioma grafika w odcieniach kolorów niebieskiego i czerwonego. Przedstawia rysunek sześciorga ludzi tworzących budowlę z wielkich klocków oraz napis: "Rewitalizacja Bielska Podlaskiego".
1 lutego 2024

Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej, która posłuży do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski.

Zachęcamy Państwa – Mieszkańców Bielska Podlaskiego – do aktywnego udziału w tym badaniu. Udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi pozwoli na opracowanie programu, który uwzględni potrzeby i problemy osób zamieszkujących rewitalizowany obszar.

Program rewitalizacji umożliwi w przyszłości finansowanie pewnych działań na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym na terenie miasta. Ankieta dotyczy opinii na temat problemów, potrzeb i uwarunkowań występujących na obszarze rewitalizacji.

Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Aby wypełnić ankietę, wystarczy kliknąć w poniższy odnośnik:

ANKIETA (kliknij)

Wszystkie odpowiedzi pozostaną poufne, a indywidualne odpowiedzi będą służyć jedynie przygotowaniu zbiorczych zestawień. Badanie powinno potrwać ok. 10 minut. Każdy mieszkaniec/mieszkanka Bielsk Podlaskiego może wypełnić jedną ankietę. Ankieta jest anonimowa. Badanie ankietowe zostanie zakończone 11 lutego 2024 r.

Tags: , ,