Wysokie miejsce Bielska Podlaskiego w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej

26 listopada 2020

23. miejsce w Polsce zajął Bielsk Podlaski w dorocznym „Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to awans aż o 63 pozycje. Nasze miasto uplasowało się też na pierwszym miejscu w tej kategorii gmin w województwie podlaskim.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych. Od 16 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier profesor Jerzy Buzek. Zgodnie z przyjętą przez nią metodologią, ranking weryfikuje – poprzez około 50 wskaźników – skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Źródłem danych są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje podane w specjalnej e-ankiecie.

Tegoroczny ranking objął trzy kategorie samorządów: 65 miast na prawach powiatu, 874 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 1537 gmin wiejskich. Miasto Bielsk Podlaski zajęło 23. miejsce w Polsce wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Jednocześnie znalazło się najwyżej w tym samym rankingu spośród samorządów z województwa podlaskiego.

Wszystkie klasyfikacje oraz więcej informacji o tegorocznym rankingu można znaleźć na stronie internetowej organizatora: Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2020

Tags: , ,