Zadanie: Cudowna terapia w teatrze lekiem na pandemiczne nastroje

5 listopada 2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Bielskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Cudowna terapia w teatrze lekiem na pandemiczne nastroje”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę Bielskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16.11.2021 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 (biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: um@bielsk-podlaski.pl.

Niektóre załączniki nie spełniają wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych, bo w takiej formie zostały złożone przez podmiot zewnętrzny. Osoby o szczególnych potrzebach mają zapewniony dostęp alternatywny do publikowanych w nich treści poprzez kontakt z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 857318140.

Pliki do pobrania
Tags: ,