Zadanie: Siądźmy przy stole, porozmawiajmy. Nasze sprawy też są ważne

11 października 2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Bielskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, złożonej na realizację zadania publicznego pn. „Siądźmy przy stole, porozmawiajmy. Nasze sprawy też są ważne”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę Bielskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18.10.2022 r. osobiście w formie pisemnej (na załączonym formularzu) w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1 (biuro podawcze) lub drogą elektroniczną na adres: um@bielsk-podlaski.pl.

Niektóre załączniki nie spełniają wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych, bo w takiej formie zostały złożone przez podmiot zewnętrzny. Osoby o szczególnych potrzebach mają zapewniony dostęp alternatywny do publikowanych w nich treści poprzez kontakt z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 85 731 81 40.

Pliki do pobrania
Tags: , ,