Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim

28 kwietnia 2021

ilustracja przedstawia dwa logotypy z napisami: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko oraz Unia Europejska Fundusz Spójności

20 listopada 2017 roku Miasto Bielsk Podlaski podpisało umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej, pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne.

Planowana całkowita wartość projektu to 2 537 978,73 zł

Przyznane dofinansowanie 1 782 523,95 zł

Termin realizacji to lata od 2018 do 2021

Zakres projektu obejmuje następujące tereny zieleni:

  • teren Parku Królowej Heleny
  • teren Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski
  • teren przy ul. Jagiellońskiej
  • teren przy ul. Sosnowej
  • teren przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej
  • teren przy ul. Reja

Beneficjent informuje, że funkcjonuje opracowane i udostępnione przez instytucję zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

Tags: ,