Zakończono budowę łącznika ul. 11 Listopada, Brańskiej i Wojska Polskiego

Widok nowego łącznika ulic: 11 Listopada i Brańskiej. Mostek na rzece Lubce, w tle osiedle domów jednorodzinnych przy ul. 11 Listopada.
9 listopada 2022

Możemy już korzystać z nowego łącznika, który ułatwi komunikację w południowo-zachodniej części naszego miasta. Powstał ciąg dróg łączący ulice: 11 Listopada (droga wojewódzka nr 659), Brańską (droga krajowa nr 66), Jana Pawła II (droga powiatowa nr 2271B) oraz Wojska Polskiego (droga krajowa nr 19), tworząc fragment „małej obwodnicy” Bielska Podlaskiego.

7 listopada 2022 r. miasto Bielsk Podlaski uzyskało zgodę na użytkowanie dwóch nowych odcinków dróg: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C. K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego.

W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżki rowerowe, skrzyżowania, zjazdy, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny.

Z drogi mogą korzystać pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 ton.

Inwestycja powstała w ramach projektu pod nazwą „Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego”, współfinasowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wyniosła 7 352 141,02 zł, w tym dofinansowanie na kwotę 4 383 483,84 zł.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości infrastruktury drogowej miasta. Inwestycja umożliwia ominięcie dróg o dużym nasileniu ruchu oraz przejazdu kolejowego zlokalizowanego w centrum miasta, a tym samym przyczynia się do zwiększenia szybkości przemieszczania się i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto nowo wybudowane chodniki i ścieżki rowerowe pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Tags: , , , , , ,