Zakończono drugi etap montażu opraw LED i szaf sterowniczych

Ilustracja przedstawia cztery banery na poziomym pasku: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, województwo Podlaskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
10 sierpnia 2021

Wiosną 2021 r. zakończono realizację zadania pn. „Montaż, instalację efektywnego energetycznie oświetlania w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlania na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Inwestycję wykonano w ramach projektu WND.RPPD.05.04.01-20-0031/18 pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, przy udziale dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

W ramach inwestycji zamontowano 804 szt. lamp LED, 19 szt. szaf sterujących oraz rozbudowano system sterowania oświetlenia.   

Co na tym zyskało nasze Miasto?

  • niższe zużycie energii elektrycznej,
  • znaczne ograniczenie liczby awarii oświetlenia,
  • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji,
  • optymalne oświetlenie dróg i chodników.

Wartość projektu to 1 698 567,20 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 1 223 986,62 zł oraz z budżetu państwa 163 198,21 zł. Wkład własny Miasta to 311 382,37 zł.

Na zdjęciu widoczny jest odcinek ulicy Warzywnej. W lewej części zdjęcia znajdują się słupy oświetlenia ulicznego wraz z nowymi oprawami LED. W oddali zlokalizowane są posesje prywatne. Środkowa i prawa część zdjęcia przedstawia jezdnię o nawierzchni asfaltowej oraz ścieżką rowerową z kostki brukowej w kolorze pomarańczowym. Zdjęcie wykonano przy słonecznej pogodzie i bezchmurnym niebie.

Tags: , , ,