Zakończono prace budowlane w dziewięciu ulicach. Sieć kanalizacyjną przekazano użytkownikowi

14 stycznia 2022

grafika przedstawia dwa logotypy z treścią: "Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko" oraz "Unia Europejska Fundusz Spójności"

Miasto Bielsk Podlaski informuje, że w wyniku realizacji projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, zakończone zostały prace budowlane związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Broniewskiego, Sikorskiego, Młynowej, Kochanowskiego, Kowalskiej, Wschodniej (na odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Kleeberga), Grunwaldzkiej, Harcerskiej, Matejki. Sieć w wyżej wymienionych ulicach została przekazana użytkownikowi, to jest Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

Każda nieruchomość ma obowiązek dokonania przyłączenia do sieci sanitarnej. W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci sanitarnej należy zgłaszać się do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

Wszelkie informacje dotyczące wydania technicznych warunków można uzyskać pod numerem telefonu 85 731 82 30.

Tags: , , ,