Zakończono realizację projektu Budowy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1 stycznia 2020

ilustracja przedstawia dwa logotypy z napisami: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko oraz Unia Europejska Fundusz Spójności

Zakończenie realizacji projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

Miło nam poinformować, że pod koniec grudnia 2020 roku zakończono realizację projektu pod nazwą „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi priorytetowej II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

W ramach projektu wybudowano dwa obiekty PSZOK. Jeden z nich ma swoją siedzibę w Bielsku Podlaskim przy ulicy Torowej 40, drugi znajduje się w Hajnówce przy ulicy Szosa Kleszczewska (obok Zakładu Zagospodarowania Odpadów).

W ramach zadania Budowa PSZOK-u w Bielsku Podlaskim wykonano:

  1. Budynek kontenerowy obsługi – łącznie dwa kontenery, każdy o wymiarach zewnętrznych 6050×2440 milimetrów, wysokości 2950 milimetrów. Kontener wyposażony został w instalację wodną i kanalizacyjną, elektryczną, umywalkę, bojler elektryczny, ogrzewanie i klimatyzację. Kontenery posadowiono na bloczkach betonowych. 
  2. Budynek magazynowy na odpady problemowe, surowce i sprzęt. Budynek o wymiarach 5,75×16,5 metra i wysokości 5 metrów. Obiekt jest podzielony na trzy pomieszczenia – każde dostępne z zewnątrz, wyposażone w dwuskrzydłową bramę stalową. Budynek o konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową.
  3. Wagę samochodową 60 ton o długości 12,0 metrów i szerokości 3,0 metrów w wersji zagłębionej. Nośność wagi wynosi 60 ton. Fundament pod wagę wykonany został z żelbetowych elementów prefabrykowanych.
  4. Ścieżkę edukacyjną. Ścieżkę wyposażono w wiatę o powierzchni 25 metrów kwadratowych. Wiata o konstrukcji drewnianej, zabezpieczona została przed sinizną, pleśnią i grzybami. Dach pokryty gontem bitumicznym. Pod wiatą znajdują się stół oraz ławki. W obrębie ścieżki edukacyjnej zamontowano tablice edukacyjne oraz pojemniki na odpady.  
  5. Infrastrukturę drogową (plac na kontenery transportowe, drogi i place manewrowe, parkingi, zieleń). W ramach zadania utwardzono łącznie 2 551,92 metrów kwadratowych.
  6. Ogrodzenie obiektu, bramy ogrodzeniowe.  
  7. Infrastrukturę techniczną tj. kanalizację sanitarną, deszczową, instalację wodną i elektryczną.

W ramach dostaw bielski PSZOK wyposażono w: prasokontenery, kontenery niskie otwarte, kontenery wysokie otwarte z plandeką, kontener wysoki zamknięty, kontenery z tworzywa sztucznego, regały półkowe, zbiornik na zużyte oleje, wanny/palety wychwytujące, kontenery siatkowe, kartonowe boksy wielokrotnego użytku,  palety na  zużyte akumulatory, stół warsztatowy, szafę narzędziową, zestaw podstawowych narzędzi, ręczny wózek paletowy z wagą, ręczny wózek platformowy, ruchomy uniwersalny zestaw awaryjny, wagę pomostową.

Do obsługi PSZOK-u zakupiono także wózek widłowy, ładowarkę teleskopową, rozdrabniacz elektryczny oraz rozdrabniacz do gałęzi.

Podobny zakres zadań w ramach projektu został zrealizowany przez Gminę Miejską Hajnówka. Więcej informacji o zadaniach zrealizowanych przez Partnera projektu można odnaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://www.hajnowka.pl/aktualnosc/budowa-punktow-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-na-terenie-miasta-bielsk

Jednocześnie do robót budowlanych prowadzono nadzór Inżyniera kontraktu, zarządzanie projektem oraz działania informacyjno-edukacyjne i promocję projektu.

Całkowita wartość projektu to 7 562 082,07  zł, dofinansowanie 4 180 663,25 zł. Na inwestycję w Bielsku Podlaskim przeznaczono 3 755 753,36 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 076 351,44 zł. Z kolei na inwestycję w Hajnówce przeznaczono 3 806 328,71 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 104 311,81 zł.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Godziny otwarcia PSZOK-u w Bielsku Podlaskim przy ul. Torowej 40: wtorek – sobota od 10:00 do 18:00

Tags: ,