Zakończyły się konsultacje w sprawie Rewitalizacji

21 listopada 2023

Urząd Miasta Bielsk Podlaski informuje, że 14 listopada 2023 r. zakończono konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Bielsk Podlaski: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, opublikowano raport z przeprowadzonych konsultacji. Zawiera on informacje dotyczące kampanii informacyjnej i wydarzeń, które miały miejsce podczas konsultacji, oraz podsumowanie zgłoszonych uwag i sugestii.

Projekty uchwał, uwzględniające zmiany wprowadzone na skutek konsultacji, zostały przedłożone Radzie Miasta Bielsk Podlaski i będą przedmiotem jej prac podczas sesji 28 listopada br.

Tags: , ,