Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

czarny węgiel
28 listopada 2022

Zgodnie z art. 4 ust. 6 oraz ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że ENERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Podlaskim pod adresem ul. Kleszczelowska 84a (NIP 5431505859) rozpoczęła sprzedaż paliwa stałego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Przyjmowane w Urzędzie Miasta od 31 października 2022 r. zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel mieszkańców Bielska Podlaskiego, w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nie są równoznaczne z możliwością jego zakupu.

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), zobowiązane są w pierwszej kolejności uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim (ul. Kazimierzowska 18/3) zaświadczenie potwierdzające informacje o:

  1. wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo
  2. pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoba zainteresowana zakupem preferencyjnym węgla z chwilą uzyskania ww. zaświadczenia powinna udać się do podmiotu prowadzącego sprzedaż i dystrybucję węgla, tj. ENERGO Sp. z o. o., ul. Kleszczelowska 84a, 17-100 Bielsk Podlaski.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje, że:

  • maksymalna cena węgla wynosi 2000 zł brutto,
  • cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie miasta (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego – cena z dowozem wynosi 2200 zł brutto).
  • łączny limit zakupu węgla wynosi 3 tony na jedno gospodarstwo domowe (w ramach tego limitu można kupić maksymalnie 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.).
Tags: , , ,