Zapraszamy do korzystania z e-usług w Urzędzie Miasta

21 maja 2024

Urząd Miasta informuje, że został uruchomiony system obsługi klientów urzędu świadczony drogą elektroniczną. Wdrożone rozwiązania zapewniają obsługę klientów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz obsługę z zakresu informacji przestrzennej.

Wdrożone usługi są dostępne po kliknięciu w poniższe linki:

Pozioma grafika składająca się z czterech logotypów: "Fundusze Europejskie Program Regionalny", Rzeczpospolita Polska", "Podlaskie" i "Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego". Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Poniżej dopisek: „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” – projekt nr WND-RPPD. 11.01.00-20-0065/22 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

Pliki do pobrania
Tags: ,