Zapraszamy na dyżury specjalistów do spraw funduszy unijnych

1 marca 2023

W roku 2023 Urząd Miasta Bielsk Podlaski zorganizuje kolejne dyżury specjalistów do spraw funduszy europejskich. Z porad fachowców będą mogli bezpłatnie skorzystać wszyscy zainteresowani.

Dyżury – podobnie jak w ubiegłym roku – będą przeprowadzane przez specjalistów z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dyżury skierowane są w głównej mierze do osób, które mają pomysł na biznes, ale nie są pewne, czy mają szansę na jego dofinansowanie, albo realizują już projekt i chciałyby dowiedzieć się, w jaki sposób go rozliczyć.

W ich trakcie można będzie uzyskać:

  • bezpłatną i kompleksową informację dotyczącą możliwości dofinansowania pomysłu z funduszy europejskich,
  • wstępną pomoc w przygotowaniu i rozliczaniu projektów, m.in. zasad kontroli projektów i opisywania dokumentów finansowo-księgowych,
  • informacje o możliwości realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz informację o podstawowych kryteriach uzyskania dofinansowania,
  • wiedzę o procedurach, wymaganych dokumentach i terminach, a także instytucjach, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków.

Dyżury w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski organizowane będą we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Najbliższy dyżur przewidziany jest na wtorek 14 marca 2023 roku, w godzinach 10:00 – 12:30 w pokoju 15 na parterze budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. M. Kopernika 1. Porady specjalistów są bezpłatne.

Tags: , , , ,