Zaprezentowano projekt budżetu miasta na rok 2024

Trzy osoby na tle ekranu, na którym wyświetlana jest prezentacja z rzutnika. Na pierwszy planie stoi skarbniczka i mówi do mikrofonu. Za nią siedzą: burmistrz i pani wiceburmistrz.
8 grudnia 2023

Ponad 148 milionów złotych to wielkość budżetu miasta Bielsk Podlaski zaplanowana na rok 2024. Projekt przyszłorocznego budżetu został przedstawiony podczas konsultacji z mieszkańcami miasta.

Konsultacje odbyły się 7 grudnia 2023 roku w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli w nich udział: burmistrz miasta Jarosław Borowski, zastępca burmistrza miasta Bożena Teresa Zwolińska i skarbnik miasta Anna Szkoda, a także pracownicy urzędu, radni i mieszkańcy. Prezentacji projektu budżetu na rok 2024 dokonała skarbnik Anna Szkoda.

Projekt budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 zakłada dochody i wydatki na identycznym poziomie – 148 597 584 zł. Oznacza to, że projekt nie przewiduje żadnego deficytu (salda ujemnego, a więc różnicy pomiędzy wydatkami a dochodami). Dla porównania w roku 2022 deficyt budżetowy wyniósł 10,9 mln zł, a w roku 2023 – 12,9 mln zł.

Po stronie dochodów znajdą się dochody bieżące wysokości 119,3 mln zł oraz majątkowe – 29,3 mln zł. Dochody własne to aż 137,9 mln zł. Wydatki bieżące to 116,5 mln zł, co stanowi 78,4%, zaś wydatki majątkowe to 32,1 mln zł (21,6%).

Na co planujemy wydanie największych kwot? Jak co roku na oświatę i wychowanie, co będzie nas kosztować prawie 50,7 mln zł. Na drugim miejscu są inwestycje warte 32,1 mln zł, na trzecim pomoc społeczna – 20,5 mln zł, a po nich: administracja publiczna (13,5 mln zł) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,3 mln zł).

Wśród inwestycji zaplanowaliśmy te, na których częściowe sfinansowanie pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Większość z nich to projekty wieloletnie, które będziemy w roku 2024 kontynuowali lub rozpoczynali. Wśród największych z nich znajdą się m.in.:

  • rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – 15 812 500 zł (zadanie wieloletnie o wartości 27,5 mln zł);
  • poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 4 983 530 zł (wydatki planowane do poniesienia do końca br. – 5 022 576 zł);
  • rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny – 2 065 000 zł;
  • budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego – 1 291 952 zł (zadanie wieloletnie o wartości 5 892 586 zł).

Więcej informacji na temat projektu przyszłorocznego budżetu można znaleźć w załączonej poniżej prezentacji PDF.

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 807/23 z 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Wydarzenie miało miejsce 7.12.2023

Pliki do pobrania
Tags: , , , , , ,