Zostaw auto w domu, przesiądź się na ekologiczny środek transportu!

Kadr ze spotu reklamowego przedstawiający kobietę stojącą na przystanku komunikacji miejskiej w Bielsku Podlaskim
25 sierpnia 2023

Zachęcamy Państwa do obejrzenia spotu promującego komunikację miejską i jazdę rowerem na terenie Bielska Podlaskiego.

Spot zrealizowano w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.