Życzenia burmistrza z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2024

grafika przedstawia biało-czerwoną wstęgę i napis: Dzień Samorządu Terytorialnego
27 maja 2024

Dzisiaj obchodzimy ważne dla nas wszystkich święto — Dzień Samorządu Terytorialnego. Ustanowiono je w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do organów gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Z tej okazji, przedstawicielom wszystkich szczebli samorządu w Polsce, składam serdeczne życzenia poczucia głębokiego sensu pełnionej misji, udanej współpracy ze swoimi społecznościami lokalnymi oraz rozwoju naszych Małych Ojczyzn.

Swoje słowa kieruję też do Radnych Miasta Bielsk Podlaski oraz pracowników urzędu miasta i jednostek organizacyjnych. Wierzę, że podejmowany przez nas wszystkich wysiłek oraz towarzysząca mu inwencja, pozwolą na odniesienie sukcesu i sprawią, że mieszkańcy Bielska Podlaskiego będą dumni ze swojego miasta.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Piotr Wawulski

Tags: , , ,