Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Ukwiecenie skrzyżowania w centrum miasta. W tle budynku urzędu miasta i starostwa powiatowego.
27 maja 2023

Najserdeczniejsze podziękowania za wspólną pracę i życzenia wszelkiej pomyślności – składam wszystkim osobom, które tworzyły i tworzą samorząd Miasta Bielsk Podlaski.

Dziękuję za wysiłek wkładany w pracę dla dobra lokalnych społeczności, za dbałość o interes publiczny oraz za udział w rozwoju naszej małej ojczyzny.

Najlepsze życzenia z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego kieruję do Radnych Miasta Bielsk Podlaski, Kierowników i Pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych oraz do Pracowników Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Kieruję je też do wszystkich Mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski zaangażowanych w prace samorządu, w tym do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz społeczników, a także do członków ich rodzin i osób, które swój czas prywatny poświęcają dla dobra naszego miasta.

Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań i owocują rozwojem Miasta Bielsk Podlaski. Niech społeczna akceptacja będzie dla Państwa źródłem motywacji do dalszego wytężonego wysiłku.

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

Tags: , ,