Dodatkowe środki finansowe na organizację wycieczek

Grafika z napisami: "Poznajemy Podlaskie", "Komunikat o dodatkowych środkach finansowych" oraz z logiem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3 kwietnia 2024

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna poinformowała, że w związku ze zwiększonym budżetem przeznaczonym na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie”, wsparciem finansowym objętych zostało 111 dodatkowych podmiotów, które w terminie od 5 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyły wnioski.

Lista ww. podmiotów objętych wsparciem znajduje się w poniższym linku:

lista dodatkowych podmiotów objętych wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie” 2023/2024.

W wyniku zwiększenia budżetu na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych, w mieście Bielsk Podlaski wsparcie na organizację ww. wycieczki otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.

Na podpisanie umowy o wsparcie organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej “Poznajemy Podlaskie”, podmioty, które znalazły się na liście dodatkowej, obowiązuje termin 30 dni licząc od dnia 15 kwietnia 2024 r.

Link do informacji z 18 marca 2024 r. o wcześniejszym przyznaniu środków w ramach tego przedsięwzięcia, w tym czterem szkołom z Bielska Podlaskiego.

Tags: , ,