Konsultacje w sprawie Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

Fragment pierwszej struny dokumentu - z tytułem "Strategia Terytorialna Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. Wizja, cele strategiczne i operacyjne, projekty kluczowe i uzupełniające".
17 maja 2022

Trwają prace nad Strategią Terytorialną Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, w skład którego wchodzi 31 samorządów.

Są to: Powiat Hajnowski, Gmina Miejska Hajnówka, Gmina Hajnówka, Gmina Kleszczele, Gmina Białowieża, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Czyże, Gmina Czeremcha, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Michałowo, Gmina Gródek, Powiat Bielski, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Brańsk, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Brańsk, Gmina Boćki, Gmina Orla, Gmina Wyszki, Gmina Rudka, Gmina Drohiczyn, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Miasto Siemiatycze, Gmina Siemiatycze, Gmina Mielnik, Gmina Nurzec-Stacja, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce i Gmina Grodzisk.

Dotychczasowa współpraca partnerów zaowocowała propozycją celów strategicznych i operacyjnych oraz listą projektów – kluczowych i uzupełniających – które te cele realizują. Zaproponowane projekty mają charakter partnerski, co oznacza, że odpowiadają na potrzeby zidentyfikowane w wielu gminach, a płynące z nich korzyści powinny stać się udziałem mieszkańców całego obszaru Partnerstwa.

Gorąco zachęcamy Państwa do przekazywania komentarzy i opinii, które pomogą nam udoskonalić zapisy strategii i opracować dokument wytyczający możliwie najlepsze ścieżki rozwoju. Uwagi mogą Państwo przekazywać do 5 czerwca 2022 r. drogą mailową, na adres: konsultacje@bielsk-podlaski.pl  lub telefonicznie, pod nr tel.: 85 731-81-34.

Państwa głos jest dla nas niezwykle ważny.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie we wspólne projektowanie przyszłości naszego miasta.

Pliki do pobrania
Tags: , , , ,