Miasto Bielsk Podlaski zostało liderem Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

Kilkudziesięcioosobowa grupa dorosłych osób, stojąca w rzędzie. Pozują do zdjęcia po podpisaniu umów. W tle ekran z prezentacją.
14 czerwca 2023

Przedstawiciele władz 31 jednostek samorządu terytorialnego podpisali porozumienie w sprawie opracowania i wdrożenia Strategii Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. Liderem Partnerstwa zostało Miasto Bielsk Podlaski.

Podpisanie porozumienia odbyło się 12 czerwca 2023 roku w Bielskim Domu Kultury. Podpisy pod nim złożyło 31 samorządowców: starostów, burmistrzów i wójtów. Reprezentowali oni 28 gmin (w tym 4 gminy miejskie, 3 gminy miejsko-wiejskie i 21 gmin wiejskich) oraz trzy powiaty: bielski, hajnowski i siemiatycki.

W skład Partnerstwa weszły następujące samorządy:

  • Powiat Bielski wraz z 8 gminami: Miastem Bielsk Podlaski, Miastem Brańsk, Gminą Bielsk Podlaski, Gminą Boćki, Gminą Brańsk, Gminą Orla, Gminą Rudka i Gminą Wyszki;
  • Powiat Hajnowski wraz 9 gminami: Miastem Hajnówka, Gminą Białowieża, Gminą Czeremcha, Gminą Czyże, Gminą Dubicze Cerkiewne, Gminą Hajnówka, Gminą Kleszczele, Gminą Narew i Gminą Narewka;
  • Powiat Siemiatycki wraz z 9 gminami: Miastem Siemiatycze, Gminą Drohiczyn, Gminą Dziadkowice, Gminą Grodzisk, Gminą Mielnik, Gminą Milejczyce, Gminą Nurzec-Stacja, Gminą Perlejewo i Gminą Siemiatycze;
  • dwie gminy z powiatu białostockiego: Gródek i Michałowo.

Całą uroczystość prowadziła Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski Tamara Korycka. Wzięli w niej udział goście, m.in. Posłowie na Sejm RP: Paweł Krutul, Dariusz Piontkowski (Sekretarz Stanu w randzie Wiceministra Edukacji i Nauki), Krzysztof Truskolaski i Robert Tyszkiewicz, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski, a także Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Stanisław Derehajło, Mikołaj Janowski i Jerzy Leszczyński.

W trakcie uroczystości o początkach prac nad powołaniem Partnerstwa opowiedzieli: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko – przedstawiciel dotychczasowego lidera Powiatu Hajnowskiego i Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski – przedstawiciel nowego lidera Miasta Bielsk Podlaski. Głos zabrali też: Główny Specjalista w Ministerstwie Polityki i Funduszy Regionalnych Małgorzata Urbańska-Tureczek i Koordynator Projektu Centrum Wsparcia Doradczego Jarosław Komża.

Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Bożena Teresa Zwolińska przedstawiła prezentację dotyczącą Partnerstwa. Następnie zgromadzeni samorządowcy – sygnatariusze kolejno podpisali treść przygotowanego porozumienia.

Misją Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia jest efektywna współpraca samorządów będących jego członkami na rzecz zintegrowanego rozwoju obszaru, osiąganego poprzez podnoszenie jego atrakcyjności oraz szeroko rozumianej jakości życia mieszkańców w oparciu o wykorzystanie lokalnego potencjału i przy zachowaniu cennych walorów środowiska naturalnego.

Z projektem Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia można zapoznać się w zakładce „Konsultacje w sprawie Strategii…”. Zapisano w nim 4 projekty kluczowe  i 60 projektów uzupełniających. Projekty kluczowe to:

  • budowa systemu multiprocesowego zgodnego z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego na terenie Partnerstwa;
  • energetyczna rewolucja Partnerstwa;
  • usieciowienie atrakcji turystycznych poprzez budowę marki obszaru Partnerstwa i intuicyjnych narzędzi do planowania pobytu na terenie południowo-wschodniego Podlasia;
  • skracanie łańcucha dostaw i tworzenie marki obszaru poprzez działania wspierające integrację lokalnej oferty naturalnych produktów wysokiej jakości.

Gros pracy przy realizacji tego przedsięwzięcia bierze na siebie nowy lider – Miasto Bielsk Podlaski, który przejął tę funkcję od dotychczasowego lidera – Powiatu Hajnowskiego. To właśnie liderowi pozostali partnerzy powierzają m.in. opracowanie i wdrożenie strategii, przenosząc jednocześnie kompetencje do realizacji tych zadań. Lider reprezentuje także Partnerstwo przed osobami trzecimi, w tym instytucjami i organami administracji publicznej.

Wydarzenie miało miejsce 12.6.2023

Tags: , , , ,