W dniu 30 września 2014 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”.

Zgodnie z jej treścią, Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miasta Bielsk Podlaski w drodze uchwały za szczególne zasługi dla miasta, regionu lub kraju.

Z wnioskiem o nadanie Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” mogą występować:

 1. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski,
 2. Komisje Rady Miasta Bielsk Podlaski,
 3. kluby radnych,
 4. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
 5. jednostki organizacyjne miasta, organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające na terenie miasta Bielsk Podlaski,
 6. co najmniej 100 mieszkańców miasta Bielsk Podlaski posiadających czynne prawo wyborcze.

Honorowi Obywatele Miasta Bielsk Podlaski:

 1. Pan Borys Gitman
 2. Pani Leokadia Wysocka
 3. 49 osób pomordowanych przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim
 4. Pan Zachariasz Szachowicz
 5. Ksiądz Jerzy Szurbak
 6. Ksiądz Franciszek Bronisław Zaleski
 7. Pan Jan Mikołuszko
 8. Pan Eugeniusz Wasilewski
 9. Pan Eugeniusz Berezowiec
 10. Pan Piotr Dąbrowski

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Rady Miasta w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”
 3. Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” (doc)
 2. Regulamin w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” (pdf)
 3. Wniosek o nadanie tytułu (doc)
 4. Wniosek o nadanie tytułu (pdf)
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (doc)
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (pdf)