W dniu 30 września 2014 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”.

Zgodnie z jej treścią, Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miasta Bielsk Podlaski w drodze uchwały za szczególne zasługi dla miasta, regionu lub kraju.

Z wnioskiem o nadanie Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” mogą występować:

 1. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski,
 2. Komisje Rady Miasta Bielsk Podlaski,
 3. kluby radnych,
 4. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
 5. jednostki organizacyjne miasta, organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające na terenie miasta Bielsk Podlaski,
 6. co najmniej 100 mieszkańców miasta Bielsk Podlaski posiadających czynne prawo wyborcze.

Honorowi Obywatele Miasta Bielsk Podlaski:

 1. Pan Borys Gitman
 2. Pani Leokadia Wysocka
 3. 49 osób pomordowanych przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim
 4. Pan Zachariasz Szachowicz
 5. Ksiądz Jerzy Szurbak
 6. Ksiądz Franciszek Bronisław Zaleski
 7. Pan Jan Mikołuszko
 8. Pan Eugeniusz Wasilewski
 9. Pan Eugeniusz Berezowiec

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Rady Miasta w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”
 3. Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” (doc)
 2. Regulamin w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” (pdf)
 3. Wniosek o nadanie tytułu (doc)
 4. Wniosek o nadanie tytułu (pdf)
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (doc)
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (pdf)