Ostatnie pożegnanie Mikołaja Turkowicza

Czarno-białe zdjęcie Mikołaja Turkowicza grającego na akordeonie.
12 kwietnia 2022

9 kwietnia 2022 roku zmarł Mikołaj Turkowicz, wieloletni pedagog i animator kultury, odznaczony Medalem „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.

Mikołaj Turkowicz urodził się w 1940 roku w Boćkach. Przez ponad pół wieku pracował jako nauczyciel, a jednocześnie był instruktorem muzycznym.

W naszej pamięci pozostanie jako inicjator i kierownik muzyczny znanego w całej Polsce i koncertującego w różnych krajach świata Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”, działającego przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej. Był też twórcą i animatorem wielu grup funkcjonujących w przeszłości na terenie naszego miasta, m.in. „Jutrzenka” (w Liceum Medycznym), „Ekonomik” (w Zespole Szkół Ekonomicznych), „Małe Podlasie” (przy Cechu Rzemiosł Różnych), „Pospołu” (przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”), „Przepióreczka” (przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym), oraz „Przygoda” (przy I Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki).

Za swoją pracę i poświęcenie był wielokrotnie odznaczany między innymi: Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 16 maja 2014 r. panu Mikołajowi Turkowiczowi Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla Miasta Bielsk Podlaski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 13 kwietnia 2022 roku. Wyprowadzenie z domu pogrzebowego przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielsku Podlaskim do bazyliki mniejszej pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 5 nastąpi o godzinie 9:30. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu prawosławnym w Boćkach.

Notka biograficzna Mikołaja Turkowicza w zakładce „Zasłużeni dla Miasta”.

Fot. ZPiT Podlaskie Kukułki

Klepsydra z informacją o śmierci i pogrzebie Mikołaja Turkowicza

Tags: , , , , ,