Spotkanie noworoczne burmistrza 2024

Dziewięć osób stoi na scenie i pozuje do wspólnego zdjęcia. Z prawej burmistrz, a obok niego osoby, które odebrały medale.
26 stycznia 2024

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski podjął znamienitych gości podczas tradycyjnego spotkania noworocznego.

Spotkanie odbyło się 24 stycznia 2024 roku w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przybyłych gości powitał burmistrz w towarzystwie Zastępcy Burmistrza Bożeny Teresy Zwolińskiej, Sekretarz Miasta Jolanty Mierzwińskiej i Skarbnik Miasta Anny Szkody.

Wśród przybyłych gości znalazło się wiele znaczących osobistości, m.in. nowy Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, przedstawiciele duchowieństwa, władz i urzędów centralnych, zaprzyjaźnieni samorządowcy: wojewódzcy, powiatowi, miejscy i gminni. Powitaliśmy też licznych przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych. Były też osoby Zasłużone dla Miasta i Honorowy Obywatel Miasta Eugeniusz Wasilewski.

Wszystkich gości przywitała dyrektor Bielskiego Domu Kultury Elżbieta Fionik, która poprowadziła całą uroczystość. Na ekranie kinowym goście obejrzeli film przygotowany przez Telewizję Podlasie, w którym zaprezentowano wybrane wydarzenia, które w roku 2023 miały miejsce w Bielsku Podlaskim.

Później burmistrz opowiedział o minionym roku w kontekście osiągnięć i zadań miasta, w tym planowanych i zrealizowanych inwestycji, omawiając specjalnie na tę okazję przygotowaną prezentację.

Zarówno film, jak i prezentacja, są dostępne w niniejszym materiale poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Po prezentacji burmistrza głos zabrał wojewoda Jacek Brzozowski, który wyraził swoje uznanie dla dokonań naszego miasta i zapewnił o gotowości do niesienia mu wsparcia.

Miłą częścią tegorocznego spotkania noworocznego było wręczenie medali „Zasłużonych dla Miasta Bielsk Podlaski”. Przyznawane są one osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji miasta, lub poprzez swój dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

Na wniosek burmistrza medale otrzymało sześć osób fizycznych (w tym dwie pośmiertnie) i jedna organizacja. W tym gronie znaleźli się:

Zasłużona dla Miasta Bielsk Podlaski Pani Barbara Babulewicz

Bielszczanka, biznesmenka, aktywistka i społeczniczka. Spiritus movens wielu inicjatyw, które od lat ubogacają nasze miasto. Współinicjator i prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej, działająca na rzecz dbałości o ochronę zabytków i zachowanie pamięci o przeszłości naszej małej ojczyzny. Współautorka cyklicznego pisma regionalnego „Bielski Almanach Historyczny”, animatorka Dni Kultury Żydowskiej „My Pamiętamy”. Z jej inicjatywy powstały murale upiękniające nasze miasto, a także Aleja Gwiazd Historii Bielska Podlaskiego. Od lat zaangażowana w organizację zjazdów absolwentów najstarszej bielskiej szkoły średniej – I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.

Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski śp. Pan Eugeniusz Bedeniczuk

Wybitny polski sportowiec, lekkoatleta-trójskoczek. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie i siedmiokrotny medalista Mistrzostw Polski. Pedagog, który przez wiele lat dbał o aktywność sportową młodzieży w bielskich szkołach średnich. Wychowawca kolejnych pokoleń utalentowanych lekkoatletów, piłkarzy czy siatkarzy, w tym drugiej w historii Bielska Podlaskiego finalistki Igrzysk Olimpijskich – Kamili Lićwinko. Symbol zaangażowania, pracowitości oraz dochodzenia do sukcesu dzięki ambicji i ciężkiej pracy. Niedościgły wzór dla młodzieży marzącej o osiągnięciu sukcesów sportowych. Doskonały ambasador Miasta Bielsk Podlaski w świecie.

Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski ks. prał. Zbigniew Ignacy Karolak

Wicedziekan Bielski i proboszcz parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Duchowny i żołnierz, który swoją żywotnością i pasją inspiruje i porywa otoczenie do działania. Jego zaangażowanie pozwoliło na odbudowanie kościoła w Brześciu w czasach, gdy w Związku Radzieckim trudno było o przychylność dla inicjatyw religijnych. W trakcie ponad dekady służby pasterskiej w naszym mieście, odmienił nie tylko swoją parafię, ale też stworzy nowy wzorzec „menedżera w sutannie”, który potrafił połączyć posługę kapłana z kierowaniem przedszkolem i placówką rehabilitacyjną dla seniorów, z wychodzeniem z wieloma inicjatywami społecznymi, kulturalnymi i rekreacyjnymi, z niesieniem otuchy chorym, z niesieniem pomocy ubogim.

Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski Pan Jan Miniuk

Założyciel i wieloletni prezes Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „Maksbud” sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. Przedsiębiorca-budowlaniec, twórca firmy przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego naszego miasta. Znany z podejmowania nowatorskich decyzji, wysokiego etosu pracy oraz zaangażowania społecznego i dbałości o relacje ze społecznością lokalną. Aktywnie pomaga różnym instytucjom i inicjatywom społecznym: przedszkolom, szkołom, szpitalom czy klubom sportowym, a także organizatorom wydarzeń kulturalnych. Poprzez zaangażowanie we wsparcie świątyń różnych wyznań, dobroczynność i życzliwość, przyczynia się do tworzenia atmosfery szacunku oraz tolerancji w lokalnej społeczności. W latach 1988-90 radny Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim.

Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski Pan Mikołaj Samocik

Skuteczny menedżer, który ogrzał nasze miasto. Zaczynał w branży spożywczej, potem na wiele lat związał się z budownictwem. Największe sukcesy odniósł jednak jako współtwórca wojewódzkiego Programu Rozwoju Ciepłownictwa, a przede wszystkim współorganizator i wieloletni prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim. Pracował w nim od 1993 do 2019 roku, a funkcję prezesa sprawował z powodzeniem przez ponad 19 lat. W tym czasie zrestrukturyzowano system ciepłowniczy miasta i oddano do eksploatacji nową ciepłownię miejską, co pozwoliło zlikwidować mnóstwo kominów i oczyścić atmosferę w mieście. A spółka zdobyła wiele nagród, tytułów i wyróżnień. W latach 1988-98 pełnił mandat radnego Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim, a w okresie od 11 września 1994 r. do 24 marca 1998 r. był nieetatowym członkiem Zarządu Miasta Bielsk Podlaski.

Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski śp. Pan Grzegorz Zinkiewicz

Bielszczanin, artysta, jeden z pierwszych uczniów i absolwentów Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Był wymieniany w gronie najbardziej wpływowych postaci polskiej ikonografii. Poprzez swoją działalność artystyczną odrodził bizantyjski nurt ikonograficzny w naszym kraju. Jego dzieła emanują nie tylko technicznym mistrzostwem, ale głębokim zrozumieniem i szacunkiem dla tradycji ikonograficznej. Posiadał charakterystyczne „pismo” – swój własny styl i język malarski, dzięki któremu jego prace są łatwo rozpoznawalne. Współtwórca ikonostasu monasterskiej cerkwi w Supraślu i cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Jego prace zdobią świątynie m.in. w Głogowie, Radomiu, Warszawie czy Wrocławiu.

Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski Bielski Klub Sportowy Tur

Bielski Klub Sportowy to jedna z najstarszych organizacji pozarządowych w Bielsku Podlaskim, w której działalność, na przestrzeni ponad stu lat, zaangażowały się tysiące członków i wychowanków – mieszkańców naszego miasta. Jest to też drugi pod względem starszeństwa klub sportowy w województwie podlaskim. Jego protoplasta powstał w 1923 roku przy Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Tadeusza Kościuszki i nazywał się „Legia”. Jednak dziś nikt z kibiców nie skanduje „Legia Bielsk Podlaski”, bo nasza drużyna kilkukrotnie była zmuszona do zmieniania swojej nazwy. Ale zawsze, niezależnie od wichrów historii, pozostawała wierna swoim ideałom: kształceniu silnych charakterów, rozwojowi sportowych pasji, wspieraniu młodych talentów, krzewieniu postaw patriotycznych.

Pełne prezentacje postaci wszystkich nagrodzonych medalami znajdują się w zakładce „Zasłużeni dla miasta”.

W imieniu osób nagrodzonych pośmiertnie medale odebrały przedstawicielki ich rodzin: Magdalena Dudek i Paulina Sielach – córki Eugeniusza Bedeniczuka oraz Marta Zinkiewicz – żona Grzegorza Zinkiewicza. W imieniu Tura wystąpił członek zarządu klubu Rafał Roszczenko. Wszyscy dokonali też wpisów do księgi pamiątkowej oraz przemówili do zebranych.

Po tej uroczystości głos zabrali kolejni goście: prawosławny dziekan bielski ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, katolicki proboszcz parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel ks. kanonik Zbigniew Domirski oraz Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski.

Całość uświetnił zjawiskowy koncert zespołu Fart ze Studia Piosenki Fart Bielskiego Domu Kultury, który zaprezentował repertuar świąteczno-noworoczny.

Po części oficjalnej goście mogli w swobodnej atmosferze wymienić swoje uwagi i spostrzeżenia podczas kameralnego spotkania w sali konferencyjnej Bielskiego Domu Kultury. Uroczystość była także okazją do przekazania sobie życzeń na nowy rok, poznania aktualnych informacji o mieście, wymiany doświadczeń i opinii oraz nawiązania kontaktów i współpracy.

Wydarzenie miało miejsce 24.1.2024

Zobacz film „Bielsk Podlaski okiem kamery 2023”

Pliki do pobrania
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,