W dniu 26 listopada 2013 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.

Zgodnie z jej treścią medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”, jest przyznawany szczególnie zasłużonym dla miasta Bielsk Podlaski, którzy swoją działalnością przyczynili się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji miasta Bielsk Podlaski lub poprzez swój dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

 

Medal przyznaje Burmistrz Miasta z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski;
 2. Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski;
 3. uprawnionego organu instytucji lub organizacji pozarządowych;
 4. 50 obywateli posiadających czynne prawa wyborcze;

Kapituła Medalu Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski

 

Zasłużeni dla Miasta Bielsk Podlaski:

 1. Pan Mikołaj Turkowicz
 2. Ksiądz prałat dr Ludwik Olszewski
 3. Ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk
 4. Pan Sergiusz Łukaszuk
 5. Pani Kamila Lićwinko
 6. Pan Bazyli Leszczyński
 7. Pan Ryszard Antoni Wolski
 8. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski
 9. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz
 10. Pani Urszula Siecińska
 11. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim