Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza do zapoznania się ze swoją ofertą

Logo Środowiskowego Domu Pomocy - prosty rysunek dwóch skomponowanych kształtów: czarnego domku i czerwonego serduszka.
9 listopada 2022

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim zachęca do skorzystania z oferowanego wsparcia dla osób powyżej 18. roku życia z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim istnieje od 1996 roku i jest dzienną placówką wsparcia dla osób powyżej 18. roku życia z zaburzeniami psychicznymi. Była to pierwsza placówka tego typu w województwie podlaskim.

Obecnie podopiecznymi Domu są mieszkańcy z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bielsk Podlaski oraz – na mocy podpisanych porozumień pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski, a Gminą Bielsk Podlaski i Gminą Wyszki – również mieszkańcy tych gmin.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim zaprasza do swojej placówki:

 • osoby przewlekle psychicznie chore,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 • osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W placówce prowadzone są zajęcia według programu wspierająco-aktywizującego, który obejmuje:

 1. trening umiejętności społecznych, w tym: trening umiejętności prowadzenia rozmowy, trening kulinarny, trening samoobsługi i zaradności życiowej, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening higieniczny,
 2. terapię zajęciową plastyczną,
 3. terapię zajęciową techniczną,
 4. terapię zajęciową muzyczno-rytmiczną,
 5. terapię ruchową,
 6. terapię w sali doświadczania świata,
 7. zajęcia w warsztacie krawiecko-hafciarskim,
 8. zajęcia dydaktyczne.

Oprócz wyżej wymienionych zajęć, podopieczni biorą udział w wielu warsztatach, prezentacjach i przeglądach artystycznych, konkursach, uroczystościach patriotycznych itp. Ponadto podopieczni wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne oraz wyjazdy integracyjne wraz z rodzicami/opiekunami.

Pobyt w placówce jest nieodpłatny. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia uczestnikom gorący posiłek.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim mieści się przy ulicy Kazimierzowskiej 18/2 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zainteresowani ofertą ŚDS-u mogą skontaktować się z placówką:

Informacje o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim można znaleźć też w Internecie:

Plakat zawiera logo Środowiskowego Domu Pomocy - prosty rysunek dwóch skomponowanych kształtów: czarnego domku i czerwonego serduszka. Poniżej treść, która zawarta jest w wyżej zamieszczonej informacji. Na dole plakatu dwie ściskające się się dłonie, zdjęcie wejścia do siedziby SDS-u oraz hasło "Nie siedź w domu - przyjdź do nas".

Tags: , , ,