Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową dróg publicznych – ulic Ogrodowej i Wschodniej

8 października 2021

W sierpniu 2021 roku wykonawca robót budowlanych, realizowanych na ulicach Ogrodowej (na odcinku od Mickiewicza do Wschodniej) oraz Wschodniej (od Kleeberga do Ogrodowej), złożył do Urzędu Miasta zawiadomienie o zakończeniu prac. 15 września 2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania.

W ramach realizacji projektu na ulicy Ogrodowej wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, zjazdy, progi zwalniające, pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego, zieleńce, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne oraz przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

Na ulicy Wschodniej wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, parkingi z kostki betonowej, zjazdy, chodniki, zieleńce, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne. Usunięto również kolizje związane z przełożeniem linii kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia.

Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” jest już trzecią inwestycją w naszym mieście, zrealizowaną z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotychczas zakończono prace na ulicach Warzywnej, Pogodnej, Szarych Szeregów i fragmencie ul. Gajowej. W przeciągu roku planowane jest zakończenie prac wykonywanych przy budowie nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego, a także na ulicach Mlecznej i Wyszyńskiego.

Tags: , , , , , ,