Transport darów od bielszczan ruszył do Rachowa na Ukrainę

Ilustracja przedstawia dary zapakowane w opisane pudła, ustawione na schodach urzędu miasta.
18 marca 2022

Samochód dostawczy pełen darów wyjechał do Rachowa – naszego miasta partnerskiego na Ukrainie. Dary te udało się zebrać dzięki ofiarności mieszkańców Bielska Podlaskiego, bielskich firm, instytucji, organizacji pozarządowych i pracowników urzędu.

Zbiórkę darów na rzecz Rachowa ogłosiliśmy 10 marca 2022 roku, a poinformowaliśmy o niej w tekście „Rachów w potrzebie! Pomóżmy przyjaciołom z miasta partnerskiego”.

Artykuły, które zostały zgromadzone w magazynie hufca, przekazał Związek Harcerstwa Polskiego. Do akcji włączyły się też jednostki organizacyjne miasta i w swoich siedzibach zorganizowały zbiórkę (Bielski Dom Kultury i Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza), a także lokalni przedsiębiorcy, w tym Społem PSS i Arhelan wspólnie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

Pracownicy urzędu miasta przewieźli dary do urzędu dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, uporządkowali je, zapakowali i opisali. Zorganizowali też między sobą zbiórkę funduszy, dzięki której kupili dodatkowe przedmioty, o które zwracali się przedstawiciele Rachowa, a następnie załadowali całą furgonetkę.

W efekcie o poranku w piątek 18 marca 2022 roku w drogę wyruszył samochód dostawczy, wypakowany po brzegi naszymi darami. Wśród nich znalazły się m.in.: karimaty, koce i śpiwory, produkty żywnościowe, w tym jedzenie dla dzieci oraz słodycze, ręczniki jednorazowe i środki higieny osobistej, środki czystości, latarki wraz z bateriami, a także leki i materiały opatrunkowe. Wszystko to w piątkowe południe przekroczyło granicę w Hrebennem, a w najbliższym czasie trafi do Rachowa, miasta położonego w południowo-zachodniej części Ukrainy.

Jednocześnie przypominamy, że cały czas trwają zbiórki darów na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu trwającej wojny trafili do Polski, w tym do Bielska Podlaskiego. Zbiórki te prowadzi wiele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta, w tym m.in. Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Ukraińców Podlasia. Więcej informacji o tych zbiórkach można znaleźć w materiale „Zbiórki darów na rzecz uchodźców z Ukrainy”.

Bieżące informacje dotyczące pomocy uchodźcom oraz ich pobytu w naszym mieście można znaleźć w miejskim serwisie internetowym w zakładce „Pomagamy Ukrainie”.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,