Pomagamy Ukrainie

odwiedź stronę: BielskPomaga.pl

Informacje rządu, wojewody oraz innych instytucji

Serwis rządowy „Pomagam Ukrainie” – informacje dla uchodźców z Ukrainy oraz osób chcących ich wspierać

Pomoc dla obywateli Ukrainy (Інформація для громадян України) – informacje Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Pomagam Ukrainie. Koordynacja pomocy humanitarnej – informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych (25.02.2022)

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy (Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України) – informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (27.02.2022)

Całodobowy punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy na dworcu w Białymstoku – informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (7.03.2022)

Rynek pracy – pomoc dla obywateli Ukrainy (Ринок праці – допомога громадянам України) – zakładka dla uchodźców z Ukrainy na wortalu publicznych służb zatrudnienia (3.03.2022)

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Tu znajdziesz informacje na temat pomocy w znalezieniu pracy (Ви біженець з України? Тут ви знайдете інформацію про допомогу у пошуку роботи) – informacja na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim (10.03.2022)

Zasady podejmowania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy – informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim (16.03.2022)

Rozporządzenie MSWiA z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (treść rozporządzenia w pliku PDF wraz z wzorem wniosku o świadczenie pieniężne)

 

Informacje Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

03.08.2022 – Materiały informacyjne dla obywateli Ukrainy w Unii Europejskiej

08.04.2022 – Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim

25.03.2022 – ZUS: Weekend dla Ukrainy

24.03.2022 – #SolidarnizUkrainą – cykl webinariów i konsultacji

23.03.2022 – Jak założyć numer PESEL i Profil Zaufany? Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy

22.03.2022 – Informacje ZUZ-u dla obywateli Ukrainy

22.03.2022 – Nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

18.03.2022 – Transport darów od bielszczan ruszył do Rachowa na Ukrainę

17.03.2022 – Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w Bielsku Podlaskim

11.03.2022 – WTZ: Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

10.03.2022 – Rachów w potrzebie! Pomóżmy przyjaciołom z miasta partnerskiego

10.03.2022 – Ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

07.03.2022 – BDK: zajęcia dla dzieci z Ukrainy

04.03.2022 – BielskPomaga.pl – ruszyła strona internetowa dotycząca pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę

04.03.2022 – Miejska strona BielskPomaga.pl

04.03.2022 – ODK: zajęcia dla dzieci z Ukrainy

04.03.2022 – Koncert w BDK: Kultura przeciw przemocy

03.03.2022 – Urząd miasta prowadzi rejestrację uchodźców z Ukrainy

02.03.2022 – Zbiórki darów na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy

01.03.2022 – Przystań Opatrzności: Dom opieki i zajęć dla dzieci ukraińskich

01.03.2022 – Spotkanie zespołu ds. zarządzania kryzysowego

28.02.2022 – Akcja niesienia pomocy ofiarom wojny na Ukrainie – kontakt do koordynatora do spraw uchodźców

28.02.2022 – Kiermasz na rzecz uchodźców z Ukrainy

28.02.2022 – Związek Ukraińców Podlasia organizuje pomoc uchodźcom z Ukrainy

28.02.2020 – Związek Harcerstwa Polskiego organizuje pomoc uchodźcom z Ukrainy

 

Informacje organizacji pozarządowych i innych podmiotów

Zajęcia sportowe dla dzieci z Ukrainy – treningi organizowane przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim, Bielski Klub Sportowy Tur Bielsk Podlaski oraz Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket Bielsk Podlaski

Pomoc żywnościowa – organizowana przez bielską firmę Lewar Catering

Warsztaty Terapii Zajęciowej – zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w WTZ Caritas w Bielsku Podlaskim

Warsztaty plastyczne i muzyczne – zajęcia dla dzieci z Ukrainy w Bielskim Domu Kultury

Kultura przeciw przemocy – koncert i licytacja prac plastycznych w Bielskim Domu Kultury

Pomoc Ukrainie – zbiórka organizowana przez: Polską Sieć Sklepów Arhelan, Fundację Grupy Unibep – Unitalent, Kreatywny Bielsk Podlaski i Związek Ukraińców Podlasia

Pomoc dla Ukrainy – zbiórka darów organizowana przez Klub Wolontariuszy „W jedną stronę” przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim

Na pomoc bliźniemu – bezpłatny dom dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w Przystani Opatrzności w Dworku Smulskich

Nasza siostra Ukraina – informacje o kiermaszu na stronie stowarzyszenia Bielskie Babeczki

Harcerze dla Ukrainy – informacje o zbiórce na fanpage’u Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim

Zbiórka na rzecz Ukrainy – informacja o zbiórce na stronie Związku Ukraińców Podlasia

Bieżące informacje na fanpage’u Związku Ukraińców Podlasia

 

SOS Ukraina – informacja Polskiej Akcji Humanitarnej

Na pomoc Ukrainie – informacja Polskiego Czerwonego Krzyża

Dzieci na Ukrainie – informacja UNICEF Polska

Pomoc dla Ukrainy – informacja Caritas Polska

Jak możesz pomóc Ukrainie? – informacja Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej