Nagrody

Rok 2023

Informacja o przyznanych nagrodach w 2023 roku

Rok 2022

Informacja o przyznanych nagrodach w 2022 roku

Rok 2021

Informacja o przyznanych nagrodach w 2021 roku

Informacja na temat warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  (plik PDF z 2013 roku).

W przypadku kłopotów z dostępnością cyfrową zamieszczonego dokumentu informacji na temat jego treści udzielają pracownicy Referatu Oświaty i Kultury pod numerem telefonu 85 731 8118.