Zakończyły się konsultacje społeczne

19 stycznia 2021

Dobiegły końca konsultacje społeczne dokumentu planistycznego – projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski, organizowanych w ramach przedsięwzięciaKonsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”.

Protokoły i raport z przebiegu konsultacji są dostępne także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski: strona główna/Gospodarka przestrzenna/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II.

Dziękuję wszystkim uczestnikom wydarzeń z tym procesem związanych, za obecność i czynne włączenie się w proces konsultacyjny.

Zgłaszane, w trakcie spotkań Państwa pomysły i propozycje pozwolą na podjęcie właściwych decyzji podczas sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski.

Wszystkie Państwa uwagi zostały przekazane konsorcjum projektowemu, które opracowywało przedmiotowy dokument.

Jarosław Borowski
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Załączniki:

Raport z przeprowadzonego drugiego etapu konsultacji społecznych (docx)

Protokół z techniki punkt informacyjny (docx)

Protokół z techniki metoda World Cafe (docx)

Protokół z techniki konsultacje elektroniczne (docx)

Tags: ,