Konkursy na realizację zadań publicznych

Konkursy w roku 2024

29.02.2024 Informacja o przyznanej dotacji na zadanie z zakresu ochrony zwierząt na 2024 rok

12.02.2024 Informacja o przyznanych dotacjach na 2024 rok

30.01.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w 2024 roku (BIP)

21.12.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku (BIP)

Konkursy w roku 2023

06.04.2023 Informacja o przyznanej dotacji na zadanie pt.: Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”

02.03.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” (BIP)

17.02.2023 Informacja o przyznanych dotacjach na 2023 rok – cz. II

03.02.2023 Informacja o przyznanych dotacjach na 2023 rok – cz. I

16.01.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku – cz. II (BIP)

15.12.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku – cz. I (BIP)

Konkursy w roku 2022

07.03.2022 Informacja o przyznanych dotacjach na 2022 rok

25.01.2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku (BIP)

Konkursy w roku 2021

08.09.2021 Informacja o przyznanej dotacji na zadanie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym polegającym na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

03.08.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bielsk Podlaski w roku 2021 (BIP)

16.06.2021 Informacja o przyznanych dotacjach na 2021 rok (PDF)

06.05.2021 Informacja o przyznanych dotacjach na zadania z budżetu obywatelskiego na rok 2021

29.03.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bielsk Podlaski w roku 2021 (BIP)

17.03.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bielsk Podlaski w roku 2021; wzór oferty (PFD); wzór umowy (PDF); wzór sprawozdania (PDF); zestawienie faktur (doc)